لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001120تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1390/12/07منسوختدوینکشاورزی--334علمی و کاربردیدانلود فایل
2001433تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1388/12/23منسوخبازنگریکشاورزی--291علمی و کاربردیدانلود فایل
2001581جنگلکاردانی ناپیوسته1377/06/15منسوختدوینکشاورزی--507علمی و کاربردیدانلود فایل
2001594جنگل داری جامع (اگروفارستری)کاردانی ناپیوسته1379/07/24منسوختدوینکشاورزی--546علمی و کاربردیدانلود فایل
2001900جنگلداری جامعکارشناسی ناپیوسته1385/08/27منسوختدوینکشاورزی--138علمی و کاربردیدانلود فایل
2001101جنگلداری جامع (آگروفارستری)(فقط یک دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1384/09/12منسوختدوینکشاورزی--107علمی و کاربردیدانلود فایل
2001884جنگلداری و پارکهای جنگلیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001593حفاظت و حمایت منابع طبیعیکاردانی ناپیوسته1379/07/24منسوختدوینکشاورزی--546علمی و کاربردیدانلود فایل
2001904حفاظت و حمایت منابع طبیعیکارشناسی ناپیوسته1386/03/19منسوختدوینکشاورزی--170علمی و کاربردیدانلود فایل
2001431خوراک دام، طیور و آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/07/19منسوختدوینکشاورزی--280علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰