لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی فناوری شیلات – فرآوری محصولات شیلاتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری صنایع بسته بندی - محصولات کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینکشاورزی206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری صنایع غذایی - شیر و فرآورده های لبنیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری صنایع غذایی - گوشت و فرآورده های گوشتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری ماشین آلات کشاورزی - مکانیزاسیون زراعی و باغیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری ماشین های کشاورزی - ساخت و تولید ماشین های آبیاریکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری ماشین های کشاورزی - ساخت و تولید ماشین های زراعی و باغیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری منابع طبیعی - امور اراضیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینکشاورزی258علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری منابع طبیعی - جتگلداری تلفیقیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری منابع طبیعی - جنگلداری و پارک های جنگلیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی213علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.