لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002703کاردانی فنی مکانیک متروکاردانی ناپیوسته1392/06/04فعالتدوینصنعت--364علمی و کاربردیدانلود فایل
2001725کاردانی فنی مکانیک – تاسیسات مکانیکی ساختمانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001740کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2001738کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین آلات صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002148کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های تولید و فرآوری برنجکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002183کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های فرآوری خوراک دامکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
9045کاردانی فنی نساجیکاردانی ناپیوسته1371/03/24فعالتدوینمهندسی نساجی--177فنی و مهندسیدانلود فایل
2002683کاردانی فنی نفت - عملیات و فرآورشکاردانی ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینصنعت--358علمی و کاربردیدانلود فایل
2002728کاردانی فنی نقشه برداری کارگاهیکاردانی ناپیوسته1395/03/12فعالتدوینصنعت--401علمی و کاربردیدانلود فایل
2002704کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات برق دستگاه حفاریکاردانی ناپیوسته1392/06/04فعالتدوینصنعت--364علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰