لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1729مهندسی ماشین آلات دریاییکارشناسی پیوسته1394/10/27منسوخبازنگریمهندسی عمران--102فنی و مهندسیدانلود فایل
1818مهندسی ماشین های ریلیکارشناسی پیوسته1386/02/24فعالتدوینمهندسی مکانیک--854فنی و مهندسیدانلود فایل
3251مهندسی ماشین های صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1391/08/28فعالتدوینماشین های کشاورزی--704کشاورزیدانلود فایل
1307مهندسی متالورژی و مواد گرایش سرامیککارشناسی پیوسته1373/07/03منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--430فنی و مهندسیدانلود فایل
1305مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی استخراجیکارشناسی پیوسته1373/07/03منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--430فنی و مهندسیدانلود فایل
1306مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی صنعتیکارشناسی پیوسته1373/07/03منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--430فنی و مهندسیدانلود فایل
9011مهندسی مخابرات هواپیماییکارشناسی پیوسته1393/08/30فعالتدوینمهندسی برق--759فنی و مهندسیدانلود فایل
1853مهندسی مخابرات و الکترونیک دریایی (تجاری)کارشناسی پیوسته-منسوخبازنگریمهندسی برق--152فنی و مهندسیدانلود فایل
16079مهندسی مدیریت اجراییکارشناسی پیوسته1387/04/24منسوخبازنگریمهندسی مکانیک--855فنی و مهندسیدانلود فایل
16119مهندسی مدیریت و آبادانی روستاهاکارشناسی پیوسته1382/02/15منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--831کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰