لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی13970928علوم اجتماعیدانلود فایل
ادبیات روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی912علوم انسانیدانلود فایل
حقوق مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینحقوق912علوم انسانیدانلود فایل
طراحی صنعتیدکتری تخصصی1397/10/02فعالتدوینمعماری912هنر و معماریدانلود فایل
مطالعات رژیم صهیونیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینعلوم سیاسی912علوم اجتماعیدانلود فایل
مطالعات زنان و خانوادهدکتری تخصصی1397/10/02فعالتدوینمطالعات زنان و خانواده912علوم اجتماعیدانلود فایل
مهندسی سیستم های محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینمهندسی عمران912فنی و مهندسیدانلود فایل
ریاضیات و کاربردها گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/05فعالبازنگریعلوم ریاضی13971005علوم پایهدانلود فایل
علوم اسلامی - حقوقکارشناسی پیوسته1397/10/05فعالبازنگریعلوم حوزه ای13971005علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/16فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی119علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.