لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی فناوری فرآوری مواد معدنی فلزیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری سرامیک – کاشی و چینیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری الکترونیک صنعتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیقکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری کنترل - فرآیندکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری اویونیک هواپیماکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری هوانوردی-خلبانی(CPl&IR)کارشناسی ناپیوسته1391/02/21فعالبازنگریصنعت196علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ایکارشناسی ناپیوسته1391/07/16منسوختدوینصنعت206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت206علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.