لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2003092مهندسی حرفه ای مکانیک موتورهای دریاییکارشناسی ناپیوسته1399/11/27فعالتدوینعلوم مهندسی--66فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003097ناوبریکارشناسی ناپیوسته-فعالتدوینعلوم مهندسی--66فنی و حرفه ایدانلود فایل
4038بهداشت و بیماریهای پرندگاندکتری دستیاری1394/06/29فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--65دامپزشکیدانلود فایل
2001132امور حفاظت اطلاعاتکاردانی ناپیوسته1382/12/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--64علمی و کاربردیدانلود فایل
2001131تکنولوژی آموزشیکاردانی ناپیوسته1382/12/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--64علمی و کاربردیدانلود فایل
2003081مهندسی حرفه ای کنترلکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالتدوینبرق و کامپیوتر--63فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003070مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردیکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--63فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003080مهندسی حرفه ای ایمنی صنعتیکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالبازنگریعلوم مهندسی--63فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003090مهندسی حرفه ای مکانیک ماشین های کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالبازنگریکشاورزی--63فنی و حرفه ایدانلود فایل
1315مهندسی مواد و متالورژیکارشناسی پیوسته1393/11/05فعالبازنگریمهندسی متالورژی و مواد--62فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰