لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2003085مهندسی حرفه ای ارتباطات و فناوری اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1399/11/25فعالتدوینبرق و کامپیوتر--67فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003070مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردیکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--63فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003095مهندسی حرفه ای برق قدرتکارشناسی ناپیوسته-فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--1082فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003086مهندسی حرفه ای شبکه های کامپیوتریکارشناسی ناپیوسته1399/10/22فعالتدوینبرق و کامپیوتر--58فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003094مهندسی حرفه ای مکاترونیککارشناسی ناپیوسته1399/12/11فعالتدوینبرق و کامپیوتر--67فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003091مهندسی حرفه ای کامپیوترکارشناسی پیوسته1399/12/11فعالتدوینبرق و کامپیوتر--67فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003089مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزارکارشناسی ناپیوسته1399/10/22فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--58فنی و حرفه ایدانلود فایل
2002999کامپیوتر نرم افزارکاردانی پیوسته1398/11/07فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--42فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003002کامپیوتر گرایش نرم افزارکاردانی پیوسته1398/02/09منسوخبازنگریبرق و کامپیوتر--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
5642باستان شناسیکارشناسی پیوسته1399/02/09فعالبازنگریباستان شناسی--1051علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰