لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002369کاردانی حرفه ای میهمانداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--343علمی و کاربردیدانلود فایل
2002307کاردانی حرفه ای امداد سوانحکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2000299کاردانی حرفه ای امور فرهنگیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002332کاردانی حرفه ای امور پستیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002083کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطلاع رسانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002358کاردانی حرفه ای بازرگانی – امور نمایشگاهیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002068کاردانی حرفه ای تبلیغاتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002402کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه تکواندوکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002312کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه سوارکاریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002376کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه هندبالکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰