لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
پرورش گوسفند و بزکارشناسی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینکشاورزی78علمی و کاربردیدانلود فایل
پرورش گوسفند و بز ( بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوخبازنگریکشاورزی83علمی و کاربردیدانلود فایل
پستکاردانی ناپیوسته1373/02/18منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی277علمی و کاربردیدانلود فایل
پستکارشناسی ناپیوسته1377/06/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی362علمی و کاربردیدانلود فایل
پست بانککارشناسی ناپیوسته1379/09/06منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی403علمی و کاربردیدانلود فایل
پل سازی و ابنیه فنیکاردانی ناپیوسته1366/09/07منسوختدوینصنعت103علمی و کاربردیدانلود فایل
پلاسمای پزشکیدکتری تخصصی1395/02/18منسوختدوینفیزیک873علوم پایهدانلود فایل
پژوهش هنرکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/06/18منسوختدوینهنرهای کاربردی324هنر و معماریدانلود فایل
چاپکاردانی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر84علمی و کاربردیدانلود فایل
چاپکاردانی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر84علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.