لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۷۶۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
کلامکارشناسی پیوسته1379/08/08فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید402علوم انسانیدانلود فایل
کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/31فعالتدوینعلوم حوزه ای546علوم انسانیدانلود فایل
کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1384/03/21فعالتدوینعلوم حوزه ای548علوم انسانیدانلود فایل
کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1390/03/21فعالتدوینعلوم حوزه ای781علوم انسانیدانلود فایل
کلام اسلامیدکتری تخصصی1385/09/11فعالتدوینعلوم حوزه ای606علوم انسانیدانلود فایل
کلام امامیهدکتری تخصصی1388/02/26فعالتدوینعلوم حوزه ای719علوم انسانیدانلود فایل
کلام امامیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزه ای815علوم انسانیدانلود فایل
کلام تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/19فعالتدوینالهیات693علوم انسانیدانلود فایل
کلام شیعهکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/26فعالتدوینعلوم حوزه ای719علوم انسانیدانلود فایل
کلام شیعه گرایش امامتدکتری تخصصی1390/10/10فعالتدوینعلوم حوزه ای792علوم انسانیدانلود فایل