لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16227آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/13فعالبازنگریعلوم تربیتی--13970413علوم انسانیدانلود فایل
2476آمار اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/27منسوخبازنگریآمار--13970427علوم پایهدانلود فایل
2539بیوشیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/30فعالبازنگریعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
2540بیوشیمیدکتری تخصصی1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
2537بیوفیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
2538بیوفیزیکدکتری تخصصی1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
2503زیست فناوریکارشناسی پیوسته1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
9009ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1397/05/03فعالبازنگریمهندسی صنایع--13970503فنی و مهندسیدانلود فایل
16238مطالعات اسلامی به زبان خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/05/17فعالتدوینالهیات--13970517علوم انسانیدانلود فایل
16246علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/05فعالبازنگریعلوم تربیتی--13970605علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰