لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۸۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی محیط زیست گرایش سواحلکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی عمران13950914فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی محیط زیست گرایش منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی عمران13950914فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامدکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی عمران13950914فنی و مهندسیدانلود فایل
تاریخ اسلامکارشناسی پیوسته1395/09/15فعالبازنگریعلوم تاریخی13950915علوم اجتماعیدانلود فایل
چند رسانه ایکارشناسی پیوسته1395/09/20فعالبازنگریهنرهای نمایشی13950920هنر و معماریدانلود فایل
علوم مهندسیکارشناسی پیوسته1395/11/11فعالبازنگریمهندسی عمران13950921فنی و مهندسیدانلود فایل
دروس اختیاری پیشنهادی دستگاههای اجراییکارشناسی پیوسته1395/09/22فعالتدوینمدیریت13950922علوم انسانیدانلود فایل
آهنگسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/28فعالبازنگریموسیقی13950928هنر و معماریدانلود فایل
نوازندگی موسیقی جهانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/28فعالبازنگریموسیقی13950928هنر و معماریدانلود فایل
مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1395/10/06فعالبازنگریمعماری13951006هنر و معماریدانلود فایل