لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001915پرورش گاوکارشناسی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--135علمی و کاربردیدانلود فایل
2001604پرورش گاو (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوخبازنگریکشاورزی--83علمی و کاربردیدانلود فایل
2001555پرورش گاو و گاو میشکاردانی ناپیوسته1375/02/16منسوختدوینکشاورزی--317علمی و کاربردیدانلود فایل
2001890پرورش گاو و گاومیشکارشناسی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی--361علمی و کاربردیدانلود فایل
2001897پرورش گوسفند و بزکارشناسی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینکشاورزی--78علمی و کاربردیدانلود فایل
2001105پرورش گوسفند و بزکاردانی ناپیوسته1387/06/24منسوختدوینکشاورزی--118علمی و کاربردیدانلود فایل
2001605پرورش گوسفند و بز ( بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوخبازنگریکشاورزی--83علمی و کاربردیدانلود فایل
2001589کشت و آماده‌سازی توتونکاردانی ناپیوسته1357/02/13منسوختدوینکشاورزی--378علمی و کاربردیدانلود فایل
2001119گل و گیاه زینتیکاردانی ناپیوسته1379/07/10منسوختدوینکشاورزی--400علمی و کاربردیدانلود فایل
2001583گل وگیاهان زینتیکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینکشاورزی--379علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰