لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۸۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مکانیزاسیون کشاورزیکاردانی ناپیوسته1388/07/05منسوخبازنگریکشاورزی141علمی و کاربردیدانلود فایل
مکانیزاسیون کشاورزیکاردانی ناپیوسته1386/12/11منسوخبازنگریکشاورزی108علمی و کاربردیدانلود فایل
مکانیزاسیون کشاورزی (زراعی و باغی)کارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوینکشاورزی98علمی و کاربردیدانلود فایل
مکانیسین ماشین‌های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1384/03/28منسوختدوینکشاورزی50علمی و کاربردیدانلود فایل
مکانیک ماشین های کشاورزیکاردانی پیوسته1398/05/28فعالتدوینکشاورزی14فنی و حرفه ایدانلود فایل
میوه های سرد سیریکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی53علمی و کاربردیدانلود فایل
میوه‌های سردسیریکاردانی ناپیوسته1379/07/24منسوختدوینکشاورزی401علمی و کاربردیدانلود فایل
نوغانداریکاردانی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی361علمی و کاربردیدانلود فایل
پرورش اسبکاردانی ناپیوسته1386/09/03منسوختدوینکشاورزی102علمی و کاربردیدانلود فایل
پرورش اسبکاردانی ناپیوسته1377/01/30فعالتدوینکشاورزی355علمی و کاربردیدانلود فایل