لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی معدنکارشناسی پیوسته1398/10/22فعالبازنگریمهندسی معدن--139فنی و مهندسیدانلود فایل
مطالعات سیاسی جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینعلوم سیاسی--921علوم اجتماعیدانلود فایل
زمین شناسیکارشناسی پیوسته1398/03/06فعالتدوینعلوم زمین--13980306علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی پلیمرکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالتدوینشیمی--882علوم پایهدانلود فایل
بیوفیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالتدوینعلوم زیستی--882علوم پایهدانلود فایل
بیوفیزیکدکتری تخصصی1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
بیوشیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالبازنگریعلوم زیستی--882علوم پایهدانلود فایل
بیوشیمیدکتری تخصصی1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
فیزیکدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینفیزیک--861علوم پایهدانلود فایل
فیزیک گرایش اتمی و مولکولیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینفیزیک--861علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.