لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۸۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
حقوق مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینحقوق912علوم انسانیدانلود فایل
طراحی صنعتیدکتری تخصصی1397/10/02فعالتدوینمعماری912هنر و معماریدانلود فایل
مطالعات رژیم صهیونیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینعلوم سیاسی912علوم اجتماعیدانلود فایل
مطالعات زنان و خانوادهدکتری تخصصی1397/10/02فعالتدوینمطالعات زنان و خانواده912علوم اجتماعیدانلود فایل
مهندسی سیستم های محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینمهندسی عمران912فنی و مهندسیدانلود فایل
ریاضیات و کاربردها گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/05فعالبازنگریعلوم ریاضی13971005علوم پایهدانلود فایل
علوم اسلامی - حقوقکارشناسی پیوسته1397/10/05فعالبازنگریعلوم حوزه ای13971005علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/16فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی119علوم انسانیدانلود فایل
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/11/02فعالبازنگریعلوم حوزه ای13971102علوم انسانیدانلود فایل
فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/11/02فعالبازنگریعلوم حوزه ای13971102علوم انسانیدانلود فایل