لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3425مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3424مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیانکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3426مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش فراوری محصولات شیلاتیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3278مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
1315مهندسی مواد و متالورژیکارشناسی پیوسته1393/11/05فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--26فنی و مهندسیدانلود فایل
1930مهندسی مواد و متالورژیکارشناسی پیوسته1396/05/11فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13960511فنی و مهندسیدانلود فایل
3252مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسی پیوسته1392/03/19فعالبازنگریماشین های کشاورزی--833کشاورزیدانلود فایل
1587مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته1388/10/19منسوخبازنگریمهندسی مکانیک--744فنی و مهندسیدانلود فایل
1457مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته1393/12/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13931225فنی و مهندسیدانلود فایل
9181مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--157فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰