لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3258مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری گرایش جنگلداری مناطق خشککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3259مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش جنگلداری شهریکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3262مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش جنگلداری عمومی (علوم جنگل)کارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3261مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش مدیریت جنگلداری در پارکهای جنگلیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3260مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش مدیریت جنگلهای غربکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3263مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش مسایل اقتصادی-اجتماعی جنگلکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3257مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش مهندسی جنگلکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3185مهندسی منابع طبیعی - حفاظت و اصلاح چوبکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3187مهندسی منابع طبیعی - صنایع خمیر و کاغذکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3186مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوبکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/11/27منسوختدوینمنابع طبیعی--106کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰