لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۸۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی پزشکی414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی پزشکی65فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی بالینیکارشناسی پیوسته1375/08/27منسوختدوینمهندسی پزشکی329فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی پزشکی414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی گرایش بیومتریالکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی پزشکی414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی پزشکی414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمرکارشناسی پیوسته1396/01/29فعالبازنگریمهندسی پلیمر13960129فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمرکارشناسی پیوسته1395/11/23فعالتدوینمهندسی پلیمر882فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر828فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1377/08/24منسوختدوینمهندسی کامپیوتر365فنی و مهندسیدانلود فایل