لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001602پرورش اسب (باز نگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/09/18منسوختدوینکشاورزی--81علمی و کاربردیدانلود فایل
2001896پرورش اسب (فقط یک دوره اجرا)کارشناسی ناپیوسته1385/08/27منسوختدوینکشاورزی--79علمی و کاربردیدانلود فایل
2001577پرورش زنبور عسلکاردانی ناپیوسته1376/11/05فعالتدوینکشاورزی--353علمی و کاربردیدانلود فایل
2001893پرورش زنبور عسلکارشناسی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینکشاورزی--22علمی و کاربردیدانلود فایل
2001601پرورش زنبور عسل ( بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/07/29منسوخبازنگریکشاورزی--76علمی و کاربردیدانلود فایل
2001889پرورش طیورکارشناسی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی--361علمی و کاربردیدانلود فایل
2001115پرورش طیورکاردانی ناپیوسته1388/10/13منسوختدوینکشاورزی--147علمی و کاربردیدانلود فایل
2001916پرورش طیورکارشناسی ناپیوسته1388/09/29منسوخبازنگریکشاورزی--146علمی و کاربردیدانلود فایل
2001603پرورش طیور (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/09/18منسوخبازنگریکشاورزی--81علمی و کاربردیدانلود فایل
2001108پرورش گاوکاردانی ناپیوسته1387/10/01منسوختدوینکشاورزی--125علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۷۱ تا ۵٬۶۸۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰