لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مدیریت بازاریابی و فروش مبلمانکارشناسی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--261علمی و کاربردیدانلود فایل
مدیریت ایستگاه پلیسکارشناسی ناپیوسته1397/04/03فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--262علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات بازرگانی بین المللیکارشناسی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
مربیگری شطرنجکارشناسی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
مددکاری روانی - اجتماعی در بحران (سوانح طبیعی)کارشناسی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
فناوری عیب یابی و بازسازی پهپادکارشناسی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینصنعت--261علمی و کاربردیدانلود فایل
زیست شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی پیوسته1396/08/20فعالتدوینعلوم زیستی--13960820علوم پایهدانلود فایل
روان شناسی اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینروانشناسی--921علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان به کمک فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--921علوم انسانیدانلود فایل
حقوق محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینحقوق--921علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۷۱ تا ۵٬۶۸۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.