لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1303مهندسی کنترل عملیات موشککارشناسی پیوسته1378/02/26فعالتدویننظامی و انتظامی--519فنی و مهندسیدانلود فایل
1301مهندسی عملیات صنایع پتروشیمیکارشناسی پیوسته1369/08/20منسوختدوینمهندسی شیمی--172فنی و مهندسیدانلود فایل
1300مهندسی عمران گرایش راهکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی عمران--563فنی و مهندسیدانلود فایل
1299مهندسی عمران گرایش آبکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی عمران--563فنی و مهندسیدانلود فایل
1298مهندسی عمران گرایش خاککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی عمران--563فنی و مهندسیدانلود فایل
1297مهندسی عمران گرایش سازهکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی عمران--563فنی و مهندسیدانلود فایل
1295مهندسی عمران-نقشه برداریکارشناسی پیوسته1375/02/16منسوختدوینمهندسی عمران--461فنی و مهندسیدانلود فایل
1289مهندسی صنایع پلیمرکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی پلیمر--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1288تولید صنعتیکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوختدوینمهندسی صنایع--436فنی و مهندسیدانلود فایل
1287تکنولوژی صنعتیکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوختدوینمهندسی صنایع--436فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۷۱ تا ۵٬۶۸۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰