لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1819مهندسی ریخته گریکارشناسی پیوسته1365/02/13منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--84فنی و مهندسیدانلود فایل
9220مهندسی ساخت و تولیدکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریمهندسی مکانیک--313فنی و مهندسیدانلود فایل
1788مهندسی ساخت و تولیدکارشناسی پیوسته1396/02/23منسوختدوینمهندسی مکانیک--773فنی و مهندسیدانلود فایل
1737مهندسی سیستم هاکارشناسی پیوسته1378/03/09منسوختدویننظامی و انتظامی--520فنی و مهندسیدانلود فایل
1279مهندسی سیستم هاکارشناسی پیوسته1378/03/09فعالتدویننظامی و انتظامی--520فنی و مهندسیدانلود فایل
7323مهندسی شهرسازیکارشناسی پیوسته1399/08/11فعالبازنگریشهرسازی--1070هنر و معماریدانلود فایل
7230مهندسی شهرسازیکارشناسی پیوسته-فعالبازنگریشهرسازی--702هنر و معماریدانلود فایل
7146مهندسی شهرسازیکارشناسی پیوسته1383/11/03منسوخبازنگریشهرسازی--599هنر و معماریدانلود فایل
1280مهندسی شیمیکارشناسی پیوسته1391/12/13فعالبازنگریمهندسی شیمی--718فنی و مهندسیدانلود فایل
1933مهندسی شیمیکارشناسی پیوسته1396/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--941فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰