لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3379علوم و مهندسی شیلات گرایش صید وبهره برداری آبزیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3380علوم و مهندسی شیلات گرایش فراوری محصولات شیلاتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3213علوم و مهندسی صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1392/02/29منسوخبازنگریصنایع غذایی--725کشاورزیدانلود فایل
3498علوم و مهندسی صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریصنایع غذایی--109کشاورزیدانلود فایل
3363علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذاییدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریصنایع غذایی--109کشاورزیدانلود فایل
3367علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریصنایع غذایی--109کشاورزیدانلود فایل
3361علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذاییدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریصنایع غذایی--109کشاورزیدانلود فایل
3365علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریصنایع غذایی--109کشاورزیدانلود فایل
3360علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذاییدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریصنایع غذایی--109کشاورزیدانلود فایل
3364علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریصنایع غذایی--109کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰