لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002808گرافیک-چاپکارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--104علمی و کاربردیدانلود فایل
2002809مرمت آثار فرهنگی با گرایش فلزکاردانی پیوسته1377/01/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--503علمی و کاربردیدانلود فایل
2002810مرمت آثار فرهنگی با گرایش کاغذکاردانی پیوسته1377/01/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--503علمی و کاربردیدانلود فایل
2002811مرمت آثار فرهنگی با گرایش فرش گلیمکاردانی پیوسته1377/01/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--503علمی و کاربردیدانلود فایل
2002812مرمت آثار فرهنگی با گرایش جاجیمکاردانی پیوسته1377/01/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--503علمی و کاربردیدانلود فایل
2002813مکانیک صنایع با گرایش تاسیسات عمومی صنایعکاردانی ناپیوسته1372/07/18منسوختدوینصنعت--412علمی و کاربردیدانلود فایل
2002814مکانیک صنایع با گرایش ماشین آلات صنایعکاردانی ناپیوسته1372/07/18منسوختدوینصنعت--412علمی و کاربردیدانلود فایل
2002817عمران آب شناسی با گرایش آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--443علمی و کاربردیدانلود فایل
2002818عمران آب شناسی با گرایش آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--443علمی و کاربردیدانلود فایل
2002819مکانیک صنایع گرایش تاسیسات عمومی صنایعکاردانی ناپیوسته1377/04/07فعالتدوینصنعت--506علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰