لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002411کاردانی حرفه ای مربیگری پایه کشتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002311کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمیکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002092کاردانی حرفه ای موسیقی – آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002065کاردانی حرفه ای موسیقی – نوازندگی ساز ایرانیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002102کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – عکاسیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002087کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – نقاشیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002072کاردانی حرفه ای چاپ – طراحی چاپکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002156کاردانی فنی دامپروری – پرورش اسبکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002715کاردانی فنی استخراج و فرآوری قیر طبیعیکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعالبازنگریصنعت--257علمی و کاربردیدانلود فایل
2002172کاردانی فنی امور زراعی – تولید برنجکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰