لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1462مهندسی کشتیکارشناسی پیوسته1393/12/25منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--13931225فنی و مهندسیدانلود فایل
1862مهندسی کشتیکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوختدوینمهندسی عمران--389فنی و مهندسیدانلود فایل
1730مهندسی کشتی (موتور)کارشناسی پیوسته1380/07/01منسوخبازنگریمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
1864مهندسی کشتی سازیکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوختدوینمهندسی عمران--290فنی و مهندسیدانلود فایل
1863مهندسی کشتی-موتورکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
1143مهندسی کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/11/09منسوختدوینمهندسی برق--292فنی و مهندسیدانلود فایل
7015موزه داریکاردانی ناپیوسته1367/11/16منسوختدوینهنرهای کاربردی--149هنر و معماریدانلود فایل
7142موزه داریکارشناسی پیوسته1372/12/08منسوختدوینهنرهای کاربردی--274هنر و معماریدانلود فایل
7143موسیقیکارشناسی پیوسته1367/02/18منسوختدوینموسیقی--129هنر و معماریدانلود فایل
2002786موسیقی با گرایش آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--69علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰