لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16408آموزش کار و فناوریکارشناسی پیوسته1400/04/06فعالتدوینعلوم تربیتی--944علوم انسانیدانلود فایل
6483آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیکارشناسی پیوسته1372/08/30منسوختدوینعلوم تربیتی--267علوم انسانیدانلود فایل
6482آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیکارشناسی پیوسته1372/08/30منسوختدوینعلوم تربیتی--267علوم انسانیدانلود فایل
6533آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوسته1383/07/25فعالتدوینعلوم تربیتی--524علوم انسانیدانلود فایل
6295آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/21منسوختدوینعلوم تربیتی--548علوم انسانیدانلود فایل
16227آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/13فعالبازنگریعلوم تربیتی--13970413علوم انسانیدانلود فایل
7175آموزش هنرهای تجسمیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینهنرهای تجسمی--414هنر و معماریدانلود فایل
7020آموزش هنرهای تجسمیکاردانی ناپیوسته1373/04/26فعالتدوینهنرهای تجسمی--280هنر و معماریدانلود فایل
7317آموزش هنرکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریهنرهای کاربردی--869هنر و معماریدانلود فایل
9008آموزش مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/05/10فعالتدوینمهندسی صنایع--13960321فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰