لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16079مهندسی مدیریت اجراییکارشناسی پیوسته1387/04/24منسوخبازنگریمهندسی مکانیک--13870424فنی و مهندسیدانلود فایل
16119مهندسی مدیریت و آبادانی روستاهاکارشناسی پیوسته1382/02/15منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--13820215کشاورزیدانلود فایل
1308مهندسی مدیریت پروژهکارشناسی پیوسته1385/10/09منسوختدوینمهندسی عمران--611فنی و مهندسیدانلود فایل
1253مهندسی معدنکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی معدن--787فنی و مهندسیدانلود فایل
9085مهندسی معدنکارشناسی پیوسته1398/10/22فعالبازنگریمهندسی معدن--139فنی و مهندسیدانلود فایل
7259مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1392/12/18فعالبازنگریمعماری--13921218هنر و معماریدانلود فایل
2003043مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1398/03/20منسوختدوینهنر--9فنی و حرفه ایدانلود فایل
7249مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1395/10/06فعالبازنگریمعماری--13951006هنر و معماریدانلود فایل
7148مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1377/08/24منسوخبازنگریمعماری--365هنر و معماریدانلود فایل
3256مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگلکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۵۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰