لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001469آتش نشانی و خدمات ایمنی(گرایش نجات)کاردانی ناپیوسته1383/03/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--73علمی و کاربردیدانلود فایل
1556مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/17منسوختدوینمهندسی صنایع--72فنی و مهندسیدانلود فایل
2001133تربیت مربی تکواندوکاردانی ناپیوسته1383/03/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--71علمی و کاربردیدانلود فایل
2001468تربیت مربی تکواندوکاردانی ناپیوسته1383/03/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--71علمی و کاربردیدانلود فایل
7122طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی بافت پارچهکارشناسی پیوسته1364/10/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--70هنر و معماریدانلود فایل
7121طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچهکارشناسی پیوسته1364/10/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--70هنر و معماریدانلود فایل
7123طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچهکارشناسی پیوسته1364/10/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--70هنر و معماریدانلود فایل
2001392صنعت شیرینی سازیکاردانی ناپیوسته1383/02/26منسوختدوینصنعت--69علمی و کاربردیدانلود فایل
2001001تکنولوژی صنایع آردکاردانی ناپیوسته1383/02/26منسوختدوینصنعت--69علمی و کاربردیدانلود فایل
6252روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ارشد ناپیوسته1364/10/14فعالتدوینروانشناسی--68علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۵۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰