لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5566مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسهدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینعلوم سیاسی--773علوم اجتماعیدانلود فایل
5567مطالعات جهان گرایش مطالعات هنددکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینعلوم سیاسی--773علوم اجتماعیدانلود فایل
16388مطالعات راهبردی دفاع مقدسدکتری تخصصی1399/08/11فعالتدویننظامی و انتظامی--790علوم انسانیدانلود فایل
5091مطالعات رسانه- رادیو و تلویزیوندکتری تخصصی1392/06/31فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--739علوم اجتماعیدانلود فایل
5609مطالعات زنان و خانوادهدکتری تخصصی1397/10/02منسوختدوینمطالعات زنان و خانواده--778علوم اجتماعیدانلود فایل
5734مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق زن در اسلامدکتری تخصصی-فعالبازنگریمطالعات زنان و خانواده--1083علوم اجتماعیدانلود فایل
5710مطالعات زنان و خانواده گرایش مطالعات حقوق خانوادهدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریمطالعات زنان و خانواده--305علوم اجتماعیدانلود فایل
5092مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلامدکتری تخصصی1389/02/11منسوختدوینمطالعات زنان و خانواده--670علوم اجتماعیدانلود فایل
5358مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلامدکتری تخصصی-منسوخبازنگریمطالعات زنان و خانواده--753علوم اجتماعیدانلود فایل
5097مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش آینده پژوهی انقلاب اسلامیدکتری تخصصی1392/04/09فعالتدوینعلوم اجتماعی--729علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۵۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰