لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1437مهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینفناوری اطلاعات--414فنی و مهندسیدانلود فایل
9163مهندسی ماشین آلات دریاییکارشناسی پیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--157فنی و مهندسیدانلود فایل
1729مهندسی ماشین آلات دریاییکارشناسی پیوسته1394/10/27منسوخبازنگریمهندسی عمران--55فنی و مهندسیدانلود فایل
1818مهندسی ماشین های ریلیکارشناسی پیوسته1386/02/24فعالتدوینمهندسی مکانیک--13860224فنی و مهندسیدانلود فایل
3251مهندسی ماشین های صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1391/08/28فعالتدوینماشین های کشاورزی--811کشاورزیدانلود فایل
1307مهندسی متالورژی و مواد گرایش سرامیککارشناسی پیوسته1373/07/03منسوختدوینمهندسی مواد و متالورژی--283فنی و مهندسیدانلود فایل
1305مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی استخراجیکارشناسی پیوسته1373/07/03منسوختدوینمهندسی مواد و متالورژی--283فنی و مهندسیدانلود فایل
1306مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی صنعتیکارشناسی پیوسته1373/07/03منسوختدوینمهندسی مواد و متالورژی--283فنی و مهندسیدانلود فایل
9011مهندسی مخابرات هواپیماییکارشناسی پیوسته1393/08/30فعالتدوینمهندسی برق--868فنی و مهندسیدانلود فایل
1853مهندسی مخابرات و الکترونیک دریایی (تجاری)کارشناسی پیوسته1395/09/14فعالبازنگریمهندسی برق--86فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۴۱ تا ۵٬۶۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰