لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
4003بهداشت و مواد غذاییدکتری دستیاری1372/04/13منسوختدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--406دامپزشکیدانلود فایل
4052بهداشت وکنترل کیفی مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/08فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--689دامپزشکیدانلود فایل
4024بهداشت آبزیاندکتری تخصصی1386/08/19فعالتدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--648دامپزشکیدانلود فایل
4051بهداشت آبزیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/10منسوختدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--711دامپزشکیدانلود فایل
4002بهداشت و بیماریهای آبزیاندکتری دستیاری1372/04/13منسوختدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--406دامپزشکیدانلود فایل
4037بهداشت و بیماریهای آبزیاندکتری دستیاری1394/06/29فعالبازنگریبهداشت و بیماریهای آبزیان--31دامپزشکیدانلود فایل
4041بهداشت و بیماریهای آبزیاندیپلمای دانشگاهی1384/03/21فعالتدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--843دامپزشکیدانلود فایل
3001اصلاح نباتاتدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--563کشاورزیدانلود فایل
3354بیوتکنولوژی کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--109کشاورزیدانلود فایل
3320بیوتکنولوژی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--109کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۴۱ تا ۵٬۶۵۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰