لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1995پدافند غیر عامل گرایش آفا (استتار،فریب، اختفا)کارشناسی ارشد ناپیوسته1389/08/08منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--675فنی و مهندسیدانلود فایل
1994پدافند غیر عامل گرایش سازه های دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/08/08فعالبازنگرینظامی و انتظامی--675فنی و مهندسیدانلود فایل
1993پدافند غیر عامل گرایش طراحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/08/08فعالبازنگرینظامی و انتظامی--675فنی و مهندسیدانلود فایل
1997پدافند غیر عامل گرایش طراحی صنعتی بر مبنای پدافند غیر عاملکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/08/08منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--675فنی و مهندسیدانلود فایل
2588پلاسما پزشکیدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریفیزیک--299علوم پایهدانلود فایل
5726پژوهش علوم اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریعلوم اجتماعی--313علوم اجتماعیدانلود فایل
7197پژوهش هنرکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعالبازنگریهنرهای کاربردی--863هنر و معماریدانلود فایل
16494پژوهشگری امنیتکارشناسی ناپیوسته1393/08/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--869علوم انسانیدانلود فایل
16495پژوهشگری امنیتکارشناسی پیوسته1393/08/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--869علوم انسانیدانلود فایل
16344پژوهشگری امنیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--883علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۴۱ تا ۵٬۶۵۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰