لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5587مدیریت رسانهدکتری تخصصی1396/09/19فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--13960919علوم اجتماعیدانلود فایل
5592رفتار حرکتیدکتری تخصصی1396/09/21فعالبازنگریعلوم ورزشی--13960921علوم اجتماعیدانلود فایل
16224زبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی1396/09/21فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--13960921علوم انسانیدانلود فایل
1877مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1396/09/26فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--13960926فنی و مهندسیدانلود فایل
4082بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری دستیاری1396/09/29فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--13960929دامپزشکیدانلود فایل
9003مهندسی ایمنی در راه آهنکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/01فعالتدوینمهندسی عمران--13961001فنی و مهندسیدانلود فایل
9086مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/01فعالتدوینمهندسی عمران--13961001فنی و مهندسیدانلود فایل
1848مهندسی مکانیک گرایش دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/02فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13961002فنی و مهندسیدانلود فایل
1847مهندسی پدافند غیر عامل گرایش طراحی صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/02فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13961002فنی و مهندسیدانلود فایل
1931مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/05فعالبازنگریفناوری اطلاعات--13961005فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰