لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001431خوراک دام، طیور و آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/07/19منسوختدوینکشاورزی--142علمی و کاربردیدانلود فایل
2001899زراعت برنجکارشناسی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینکشاورزی--78علمی و کاربردیدانلود فایل
2001608زهکشی و بهسازی خاککاردانی ناپیوسته1386/09/17منسوختدوینکشاورزی--103علمی و کاربردیدانلود فایل
2001103زهکشی و بهسازی خاککاردانی ناپیوسته1386/09/17منسوختدوینکشاورزی--103علمی و کاربردیدانلود فایل
2001576شیر و فرآورده های لبنیکاردانی ناپیوسته1376/11/05منسوختدوینکشاورزی--353علمی و کاربردیدانلود فایل
2001914شیر و فرآورده های لبنیکارشناسی ناپیوسته1387/10/01منسوخبازنگریکشاورزی--125علمی و کاربردیدانلود فایل
2001599شیر و فراورده‌های لبنیکاردانی ناپیوسته1363/01/22منسوخبازنگریکشاورزی--51علمی و کاربردیدانلود فایل
2001088صید و بهره برداریکاردانی ناپیوسته1384/04/11منسوختدوینکشاورزی--51علمی و کاربردیدانلود فایل
2001891صید و بهره برداری آبزیانکارشناسی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی--361علمی و کاربردیدانلود فایل
2001586علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1377/08/24منسوختدوینکشاورزی--365علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰