لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002690کاردانی فنی قطعات پلاستیک، لاستیک و تزئینی خودروکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002015کاردانی فنی لوازم خانگیکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالتدوینصنعت--196علمی و کاربردیدانلود فایل
2002002کاردانی فنی متالورژی – آزمون فلزاتکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002697کاردانی فنی مخابرات متروکاردانی ناپیوسته1392/06/03فعالتدوینصنعت--227علمی و کاربردیدانلود فایل
2002012کاردانی فنی مخابرات – مراکز سوئیچینگکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002011کاردانی فنی معماری – معماری روستاییکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002306کاردانی فنی منابع طبیعی – تولید بذر و نهال جنگلی و مرتعیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002582کاردانی فنی منابع طبیعی – جنگلداریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002685کاردانی فنی مکانیک - تجهیزات ثابت فرآیندیکاردانی ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینصنعت--220علمی و کاربردیدانلود فایل
2002681کاردانی فنی مکانیک - توربین های گازیکاردانی ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینصنعت--220علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰