لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1300مهندسی عمران گرایش راهکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
1297مهندسی عمران گرایش سازهکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
2001645مهندسی عمران – سد و شبکهکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینصنعت--335علمی و کاربردیدانلود فایل
2001643مهندسی عمران- ساختمان‌های آبیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینصنعت--335علمی و کاربردیدانلود فایل
2001644مهندسی عمران-آب و فاضلابکارشناسی پیوسته1380/03/06منسوختدوینصنعت--413علمی و کاربردیدانلود فایل
1295مهندسی عمران-نقشه برداریکارشناسی پیوسته1375/02/16منسوختدوینمهندسی عمران--317فنی و مهندسیدانلود فایل
1301مهندسی عملیات صنایع پتروشیمیکارشناسی پیوسته1369/08/20منسوختدوینمهندسی شیمی--94فنی و مهندسیدانلود فایل
1456مهندسی فرماندهی و کنترلکارشناسی پیوسته1393/12/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13931225فنی و مهندسیدانلود فایل
1222مهندسی فرماندهی وکنترل هواییکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمهندسی مکانیک--362فنی و مهندسیدانلود فایل
3420مهندسی فضای سبزکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰