لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002847فرآوری سنگ با گرایش فرآوری سنگ ساختمانیکاردانی ناپیوسته1386/11/13منسوختدوینصنعت--106علمی و کاربردیدانلود فایل
2002848فرآوری سنگ با گرایش فرآوری سنگ تزئینیکاردانی ناپیوسته1386/11/13منسوختدوینصنعت--106علمی و کاربردیدانلود فایل
2002849قالب سازی با گرایش ساخت قالب های کفشکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
2002850قالب سازی با گرایش ساخت قالب های پلاستیککاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
2002851قالب سازی با گرایش ساخت قالب های فلزیکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
2002852قالب سازی با گرایش ساخت قالب های فورجکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
2002853قالب سازی با گرایش ساخت قالب های دایکاستکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--130علمی و کاربردیدانلود فایل
2002854ریخته گری با گرایش مدلسازی و قالب گیریکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--145علمی و کاربردیدانلود فایل
2002855چاپ و نشر- طراحی چاپکارشناسی ناپیوسته1385/10/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--84علمی و کاربردیدانلود فایل
2002856چاپ و نشر- آماده سازی چاپکارشناسی ناپیوسته1385/10/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--84علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰