لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001135آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانی ناپیوسته1383/08/02منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--79علمی و کاربردیدانلود فایل
2001136آتش نشانی و خدمات ایمنی- نجاتکاردانی ناپیوسته1383/08/02منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--79علمی و کاربردیدانلود فایل
2001134آتش نشانی و خدمات ایمنی-اطفای حریقکاردانی ناپیوسته1383/08/02منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--79علمی و کاربردیدانلود فایل
2001418نگهداری وبهره برداری قناتکاردانی ناپیوسته1383/08/02منسوختدوینصنعت--79علمی و کاربردیدانلود فایل
7296سینماکارشناسی پیوسته1365/01/16فعالتدوینهنرهای نمایشی--78هنر و معماریدانلود فایل
7212سینما گرایش فیلمبرداریکارشناسی پیوسته1365/01/16منسوختدوینهنرهای نمایشی--78هنر و معماریدانلود فایل
7210سینما گرایش فیلمنامه نویسیکارشناسی پیوسته1365/01/16منسوختدوینهنرهای نمایشی--78هنر و معماریدانلود فایل
7209سینما گرایش تدوینکارشناسی پیوسته1365/01/16منسوختدوینهنرهای نمایشی--78هنر و معماریدانلود فایل
7211سینما گرایش کارگردانیکارشناسی پیوسته1365/01/16منسوختدوینهنرهای نمایشی--78هنر و معماریدانلود فایل
2001703مهندسی تکنولوژی راهسازیکارشناسی ناپیوسته1383/06/21منسوختدوینصنعت--77علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰