لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6141معلم قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1368/04/11فعالتدوینتحول در مطالعات قرآنی--309علوم انسانیدانلود فایل
8139شیمی گرایش شیمی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریبینا رشته ای--152بینا رشته ایدانلود فایل
8140محیط زیست شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالتدوینبینا رشته ای--762بینا رشته ایدانلود فایل
8138یادگیری الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدوینبینا رشته ای--788بینا رشته ایدانلود فایل
4025بهداشت خوراک دامدکتری تخصصی1389/08/08فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--675دامپزشکیدانلود فایل
4026بهداشت مواد غذاییدکتری تخصصی1388/11/17فعالبازنگریبهداشت و کنترل مواد غدایی--668دامپزشکیدانلود فایل
4060بهداشت مواد غذاییکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--673دامپزشکیدانلود فایل
4063بهداشت مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--668دامپزشکیدانلود فایل
4061بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--673دامپزشکیدانلود فایل
4064بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--668دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰