لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7254چند رسانه ایکارشناسی پیوسته1395/09/20فعالبازنگریهنرهای نمایشی--909هنر و معماریدانلود فایل
2084چینه نگاری ودیرینه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26منسوخبازنگریعلوم زمین--728علوم پایهدانلود فایل
5670ژئو مورفولوژیدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
5457ژئو مورفولوژیدکتری تخصصی1395/08/16منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--147علوم اجتماعیدانلود فایل
2389ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زمین--171علوم پایهدانلود فایل
2394ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم زمین--152علوم پایهدانلود فایل
2619ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالبازنگریعلوم زمین--771علوم پایهدانلود فایل
2392ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسیدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زمین--171علوم پایهدانلود فایل
2396ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم زمین--152علوم پایهدانلود فایل
2398ژئوفیزیک گرایش ژئو الکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم زمین--152علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰