لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7045تصویر سازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/09/18فعالتدوینهنرهای تجسمی--351هنر و معماریدانلود فایل
7058طراحی صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/09/18فعالتدوینهنرهای کاربردی--351هنر و معماریدانلود فایل
5069علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدوینعلوم اقتصادی--351علوم اجتماعیدانلود فایل
5071علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومیدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدوینعلوم اقتصادی--351علوم اجتماعیدانلود فایل
5067علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین المللدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدوینعلوم اقتصادی--351علوم اجتماعیدانلود فایل
5072علوم اقتصادی گرایش اقتصاد توسعه اقتصادیدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدوینعلوم اقتصادی--351علوم اجتماعیدانلود فایل
5068علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجیدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدوینعلوم اقتصادی--351علوم اجتماعیدانلود فایل
5073علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری و منطقه ایدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدوینعلوم اقتصادی--351علوم اجتماعیدانلود فایل
5075علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابعدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدوینعلوم اقتصادی--351علوم اجتماعیدانلود فایل
5066علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظریدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدوینعلوم اقتصادی--351علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰