لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16461مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحیدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--40علوم انسانیدانلود فایل
6584مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامیدکتری تخصصی1389/03/22منسوختدوینعلوم حوزوی--672علوم انسانیدانلود فایل
5568مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیادکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینعلوم سیاسی--773علوم اجتماعیدانلود فایل
5569مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیهدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینعلوم سیاسی--773علوم اجتماعیدانلود فایل
5566مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسهدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینعلوم سیاسی--773علوم اجتماعیدانلود فایل
5567مطالعات جهان گرایش مطالعات هنددکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینعلوم سیاسی--773علوم اجتماعیدانلود فایل
16388مطالعات راهبردی دفاع مقدسدکتری تخصصی1399/08/11فعالتدویننظامی و انتظامی--790علوم انسانیدانلود فایل
5091مطالعات رسانه- رادیو و تلویزیوندکتری تخصصی1392/06/31فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--739علوم اجتماعیدانلود فایل
5609مطالعات زنان و خانوادهدکتری تخصصی1397/10/02منسوختدوینمطالعات زنان و خانواده--778علوم اجتماعیدانلود فایل
5734مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق زن در اسلامدکتری تخصصی-فعالبازنگریمطالعات زنان و خانواده--1083علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰