لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002475مهندسی فناوری زراعت - تولید دانه های روغنیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002478مهندسی فناوری گل و گیاهان زینتیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002479مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطرکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2000774مهندسی فناوری گیاه پزشکی-مدیریت تلفیقی آفاتکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2000775مهندسی فناوری ماشین آلات کشاورزی - مکانیزاسیون زراعی و باغیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002482مهندسی فناوری شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002483مهندسی فناوری شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیانکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002484مهندسی فناوری ماشین های کشاورزی - ساخت و تولید ماشین های زراعی و باغیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002485مهندسی فناوری صنایع بسته بندی - محصولات کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
2002486کارشناسی حرفه ای علوم حیوانات آزمایشگاهیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینکشاورزی--350علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۲۱ تا ۵٬۶۳۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰