لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3141مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--165کشاورزیدانلود فایل
3234مهندسی کشاورزی - مهندسی فضای سبزکارشناسی پیوسته1372/04/27منسوختدوینتولیدات گیاهی--407کشاورزیدانلود فایل
3149مهندسی کشاورزی - مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظرکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوختدوینتولیدات گیاهی--665کشاورزیدانلود فایل
3164مهندسی کشاورزی -کشاورزی اکولوژیککارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوختدوینتولیدات گیاهی--633کشاورزیدانلود فایل
3247مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی -تولیدات گلخانه ایکارشناسی پیوسته1387/11/12منسوختدوینتولیدات گیاهی--659کشاورزیدانلود فایل
3307مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش سبزی کاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--563کشاورزیدانلود فایل
3306مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش میوه کاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--563کشاورزیدانلود فایل
3309مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی و ادویه ای و نوشابه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--563کشاورزیدانلود فایل
3308مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--563کشاورزیدانلود فایل
3540مهندسی گلخانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/05/11فعالتدوینتولیدات گیاهی--799کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۲۱ تا ۵٬۶۳۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰