لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002836استخراج معدن با گرایش استخراج معادن زغالسنگکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت--541علمی و کاربردیدانلود فایل
2002840استخراج معدن با گرایش استخراج سنگ های ساختمانیکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت--541علمی و کاربردیدانلود فایل
2002841استخراج معدن با گرایش استخراج ایمنی در معادنکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت--541علمی و کاربردیدانلود فایل
2003007استخراج معدنکاردانی پیوسته1398/03/07فعالبازنگریعلوم مهندسی--19فنی و حرفه ایدانلود فایل
2002639استخراج معادن غیر ذغال سنگکاردانی ناپیوسته1365/04/26منسوختدوینصنعت--98علمی و کاربردیدانلود فایل
2002589استخراج معادن ذغال سنگکاردانی ناپیوسته1365/04/26منسوختدوینصنعت--98علمی و کاربردیدانلود فایل
2002658استخراج معادن ذغال سنگکاردانی ناپیوسته1365/10/17منسوختدوینصنعت--98علمی و کاربردیدانلود فایل
2001160ارشاد و معاضدت قضاییکاردانی ناپیوسته1387/09/03منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--241علمی و کاربردیدانلود فایل
2001782ارشاد و معاضدت قضاییکاردانی ناپیوسته1387/09/03منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--241علمی و کاربردیدانلود فایل
6310ارزشیابی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/07/20فعالتدوینعلوم تربیتی--751علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۲۱ تا ۵٬۶۳۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰