لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001090تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2001615تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001886تکنولوژی شیر و فراورده‌های لبنیکارشناسی ناپیوسته1380/02/23منسوختدوینکشاورزی--412علمی و کاربردیدانلود فایل
2001560تکنولوژی صید و بهره برداریکاردانی ناپیوسته1375/07/15منسوختدوینکشاورزی--326علمی و کاربردیدانلود فایل
2001849تکنولوژی پرورش گاوکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001421تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های زراعی و باغیکاردانی ناپیوسته1387/08/05منسوختدوینکشاورزی--121علمی و کاربردیدانلود فایل
2001423تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های منابع طبیعیکاردانی ناپیوسته1387/09/03منسوخبازنگریکشاورزی--123علمی و کاربردیدانلود فایل
2001106تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشینهای زراعی و باغیکاردانی ناپیوسته1387/08/05منسوختدوینکشاورزی--121علمی و کاربردیدانلود فایل
2001107تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشینهای منابع طبیعیکاردانی ناپیوسته1387/09/03منسوختدوینکشاورزی--123علمی و کاربردیدانلود فایل
2001112تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین‌های فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/07/19منسوختدوینکشاورزی--142علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۱۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰