لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002721کاردانی فنی صنایع دارویی - کنترل کیفیت داروکاردانی ناپیوسته1394/03/27فعالتدوینصنعت--250علمی و کاربردیدانلود فایل
2002688کاردانی فنی صنایع دخانیکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالتدوینصنعت--196علمی و کاربردیدانلود فایل
2001735کاردانی فنی صنایع سیمان – کنترل کیفیتکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002034کاردانی فنی صنایع غذایی – روغن خوراکیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002033کاردانی فنی صنایع غذایی – فرآوری خشکبارکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002031کاردانی فنی صنایع غذایی – نانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002047کاردانی فنی صنایع غذایی- دخیره سازی محصولات کشاورزیکاردانی ناپیوسته1393/03/19فعالتدوینصنعت--242علمی و کاربردیدانلود فایل
2002724کاردانی فنی صنایع مبلمان صفحه ایکاردانی ناپیوسته1394/09/15فعالتدوینصنعت--253علمی و کاربردیدانلود فایل
2002729کاردانی فنی صنایع چاپ - ماشین آلاتکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002013کاردانی فنی صنایع چوب – تولید مبلمانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۱۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰