لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002009کاردانی فنی مکانیک گرایش مکانیک تاسیسات صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001725کاردانی فنی مکانیک – تاسیسات مکانیکی ساختمانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001740کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2001977کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب های دایکاستکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001976کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب های فلزیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001975کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب های فورجکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001978کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب های پلاستیککاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002137کاردانی فنی مکانیک – مکانیک شناورهای صیادیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001738کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین آلات صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002148کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های تولید و فرآوری برنجکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۱۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰