لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1284مهندسی شیمی-مهندسی آتشکارشناسی پیوسته1385/09/11منسوختدوینمهندسی شیمی--606فنی و مهندسیدانلود فایل
9056مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1397/08/07فعالبازنگریمهندسی صنایع--13970807فنی و مهندسیدانلود فایل
1286مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریمهندسی صنایع--719فنی و مهندسیدانلود فایل
1932مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1399/10/17فعالبازنگریمهندسی صنایع--13991017فنی و مهندسیدانلود فایل
1599مهندسی صنایع شیمیایی معدنیکارشناسی پیوسته1367/07/30منسوختدوینمهندسی شیمی--139فنی و مهندسیدانلود فایل
1600مهندسی صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1367/07/30منسوختدوینمهندسی شیمی--139فنی و مهندسیدانلود فایل
3216مهندسی صنایع مبلمانکارشناسی پیوسته1391/12/06فعالتدوینمنابع طبیعی--823کشاورزیدانلود فایل
1182مهندسی صنایع هواییکارشناسی پیوسته1365/06/15منسوختدوینمهندسی مکانیک--54فنی و مهندسیدانلود فایل
1289مهندسی صنایع پلیمرکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی پلیمر--343فنی و مهندسیدانلود فایل
3412مهندسی طبیعتکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۱۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰