لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3420مهندسی فضای سبزکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--109کشاورزیدانلود فایل
3113مهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوختدوینتولیدات گیاهی--741کشاورزیدانلود فایل
3226مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش اصلاح نباتاتکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--563کشاورزیدانلود فایل
3225مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعتکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--563کشاورزیدانلود فایل
3237مهندسی کشاورزی - علوم باغبانیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--563کشاورزیدانلود فایل
3142مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--165کشاورزیدانلود فایل
3137مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوهکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--165کشاورزیدانلود فایل
3138مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزیهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--165کشاورزیدانلود فایل
3139مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل وگیاه زینتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--165کشاورزیدانلود فایل
3140مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطریکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--165کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۱۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰